Vriendenkring.

 

 

Aan alle mensen die ons een warm hart toedragenÖ.

Shantygroep Aan Paol 60, Nederweert beoefent en bevordert het zingen van Shantyliederen met als doel, aandacht en promotie voor de Shantymuziek (zang en muziek die gerelateerd is aan de zee en het water) in de regio en in het bijzonder in Nederweert. Onze leden komen uit alle geledingen van de maatschappij.† De vereniging is ambitieus en wil een aansprekende aanvulling en een verrijking zijn van het (traditionele) repertoire van bestaande zangkoren. Wij zijn er ons van bewust dat wij nog geen begrip zijn in de plaatselijke culturele wereld. Maar we zijn wel een koor met ambitie en uitstraling, dat kwaliteit paart aan gezelligheid en door prestatie en niveau een visitekaartje voor Nederweert wil worden. Een koor dat met meerstemmig zingen, onder de bezielende leiding van onze dirigent, klank en kleur geeft aan een breed repertoire, waarin traditie en durf hand in hand gaan. Een koor dat nieuwe uitdagingen niet schuwt en in haar beleid ook dienstbaar wil zijn in Nederweert en in de streek om aan te geven dat het diep in het maatschappelijk veld geworteld wil zijn.

 

 

 

 

 

 

Indien U onze ambitie weet te waarderen dan zult U het misschien met ons eens zijn dat er veel werk gedaan moet worden en veel inspiratie nodig is om dit alles tot stand te brengen.†

Omdat de overheid haar subsidiekraan steeds verder dicht draait is een groot deel van het verenigingsleven steeds meer afhankelijk geworden van de bijdragen van burgers en bedrijven.† Het is belangrijk voor ons dat de Shantygroep Aan Paol 60 zich gesteund voelt door een krachtige achterban, die geÔnteresseerd is in de muzikale prestaties en bereid is dit verder te bevorderen. U kunt hieraan bijdragen door ons te steunen. Elk bedrag is uiteraard welkom. Echter voor een minimum bedrag van 10,-- euro per jaar wordt u donateur. (Rek.nr: †NL 23 RBRB 0900 5698 32

tnv. Shantygroep Aan Paol 60) Met uw bijdrage kunnen de financiŽle gaten gedicht worden die

door een terughoudend subsidiebeleid van de overheid zullen ontstaan.

Met welgemeende vriendelijke groeten,

Bestuur van de Shantygroep Aan Paol 60, Nederweert