Onze groep:

 

 

 

 

De naam ‘Aan Paol 60’ is afgeleid van een plaatselijk toponiem (veldnaam).

Paol 60, is letterlijk een zware betonnen paal met ingegoten het getal 60. (zie inzet linksboven) Deze paal staat in Nederweert langs de Zuid Willemsvaart en markeert de plek of het punt van waaruit de afstand langs de Zuid Willemsvaart gemeten 60 kilometer is naar Maastricht (het begin van het kanaal) en 60 kilometer naar Den Bosch (het eindpunt van het kanaal). Deze markeringspaal is hiermee symbool voor Nederweert als het middelpunt van de Zuid Willemsvaart, nog steeds een belangrijke handelsroute van de binnenscheepvaart. Nederweert was ooit een belangrijke plaats gelegen aan deze handelsroute met name voor het vervoer van turf en stro.

 

 

 

Shantygroep Aan Paol 60 is een recreatieve vereniging. Het gaat vooral om het zelf plezier hebben in het maken van muziek en het zingen. Daarnaast willen we voor het publiek een zo goed mogelijk amusementsgehalte bereiken. Wel alles met een zo hoog mogelijke kwaliteit. Het behalen van prestaties in competitieverband met andere vergelijkbare verenigingen is minder belangrijk. Van groter belang zijn: Gezelligheid, recreatie, openheid, laagdrempelig (dus makkelijk toegankelijk), bekendheid in de regio, goede muzikale leider, goed bestuur, veel nevenactiviteiten en betaalbaar voor iedereen.

De vereniging wil naast de kerntaak zingen en muziek maken redelijk veel ruimte en aandacht inruimen voor nevenactiviteiten, zoals feestavonden, fietstochten, wandeltochten, barbecues. Het bestuur bewaakt nauwkeurig de gang van zaken van het koor en zorgt er voor dat de leden zich optimaal thuis blijven voelen in het koor.

De repetities zijn voor de mannen hun vriendenavond, waarop keihard wordt gewerkt aan meer progressie op muzikaal gebied. Wekelijks worden de mouwen opgestroopt om het maximale te bereiken. Uit de opkomst, op de repetitieavonden, moge blijken hoe belangrijk het koor deze avond ervaart. Over en weer is men zeer kritisch wat tot gevolg heeft dat de muzikale homogeniteit gewaarborgd blijft.

 

 

 

 

Wij willen een groep zijn…

 

- Die streeft naar een hoge mate van kwaliteit en koorklank, met een eigen repertoire en veel eigen meerstemmige arrangementen. - Met serieuze, positieve en gemotiveerde leden en een goede koordiscipline. - Waarin koorleden de mogelijkheid hebben om iets aan stemvorming en koorscholing te doen. - Waarin leden die dat willen en kunnen zich ook als solist of in kleinere samenstelling kunnen presenteren. - Waarbij thuis kan worden gestudeerd met behulp van speciaal vervaardigd oefenmateriaal dat door de vereniging gratis of tegen een kleine vergoeding verstrekt wordt.